Meest recente blogartikel

5 onmisbare tools voor System Development

Eric-Jan Dekker
door Eric-Jan Dekker op 06-11-18

Tools System Development

Eerder schreef ik over het belang van de innovatieroadmap in system development. Het vormt de blauwdruk voor het ontwikkelen, testen en ‘marktklaar’ maken van innovatieve productplatforms die voldoen aan uiteenlopende klantspecifieke markteisen.

Eén van de drie assen van de roadmap is de development-as. In dit artikel leg ik uit wat we hierin doen en welke tools we inzetten

Om system development slim te organiseren en effectief uit te voeren heeft Post en Dekker een roadmap ontwikkeld bestaande uit de assen Development, Acceptatie en Projectmanagement.

Het development deel bevat alle ontwikkelactiviteiten (specificeren, ontwerpen, prototyping en testen) die ondernomen worden om een systeem of set aan modules te ontwikkelen. In deze fase worden eerst de grootste risico’s geëlimineerd door de functies, subfuncties goed onder de loep te nemen. Zo vergroten we het implementatiesucces in de markt.

De development fase pakken we integraal aan. Deze aanpak is op te delen in drie assen: 

  • Integratie van abstracties: geometrie, architectuur en functie;
  • Integratie van disciplines: productietechniek, IT, Marketing/Sales, inkoop en business management
  • Integratie van levenscyclus: development & serie production, service  

Pagina 3 - Integrale aanpak

Post en Dekker beschikt over alle moderne middelen om een volledig integraal multidisciplinair traject uit te voeren. Van specificatie tot de realisatie van prototypes en nulseries. Hieronder de belangrijkste tools onder de loep die nodig zijn om tot een goed ontwerp te komen.  

  • V-Model

Het V-model is een manier om gestructureerd te specificeren en de specicaties te valideren. Gedurende het ontwerptraject wordt net zoveel aandacht besteed aan de specificaties die behoren tot de projectdefinitie (links) als de manier waarop die specificaties worden getest en gevalideerd (rechts). Iedere niveau aan de linkerkant is met een niveau aan de rechterkant te toetsen. Zo wordt het proces stapsgewijs en gestructureerd gevalideerd.

Lees hier alles over het V-model.

  • 3D Printer, VR- Review & Risicoanalyse

De roadmap is er op gericht om risico’s te elimineren en acceptatie bij de stakeholders te vergoten. Technische risico’s worden geïdentificeerd en in sprints ontwikkeld tot proof of concepts. Voor de concept, basic en detail engineering wordt er geput uit een uitgebreide set aan ontwerp tools om het ontwikkel proces efficiënt en effectief te laten verlopen. 3D printen en testen van concepten in een vroeg stadium, digitale product analyses en simulaties aan de hand van VR zijn hier voorbeelden van.

  • Scrum / Agile

Om risico’s te beperken en projectritme te genereren werken wij volgens een scrum methodiek, ook wel een ‘agile’ aanpak genoemd. Dit verkort de time-to-market, iets wat tegenwoordig cruciaal is voor de succesvolle introductie van ontwikkelde producten.

  • Morfologisch overzicht

Bij Post en Dekker zijn we, met ruim 20 jaar ervaring in System Development, behoorlijk bedreven geraakt in functie decompositie. Ofwel, gedurende het project knippen de functionaliteit op naar alle subfuncties en bepalen vervolgens voor de functies de werkingspoisties en mogelijkheden. Door aan iedere functie een oplossing te koppelen kunnen we concepten samenstellen. 

  • System Architecture

De resultaten van de verrichte research worden vertaald naar een nieuw technologieplatform cq. module dat gericht is op een specifieke markt en toepassing. Op dat platform wordt een modulaire systeemarchitectuur gedefinieerd. Die architectuur met functionele modules wordt op zijn beurt weer vertaald naar een productstructuur met fysieke modules welke beschikbaar wordt voor een productconfigurator.

Deze 5 ‘tools’ zijn onderdeel van een veel bredere toolkit waarover Post en Dekker beschikt. Deze toolkit is ook opgenomen in de factsheet Roadmap voor Innovatie. Zo ziet u snel wat het inhoudt en hoe wij de roadmap toepassen.

New Call-to-action

Eric-Jan Dekker
Geschreven door Eric-Jan Dekker
Eric-Jan is medeoprichter van Post en Dekker en een System Developer in hart en nieren. Hij heeft een passie voor het ontwerpen van slimme, innovatieve productfamilies. Jarenlange ervaring en een flinke dosis lef resulteerden in tal van mooie cases voor OEM-ers in uiteenlopende markten. Benieuwd wat Post en Dekker voor uw organisatie kan betekenen? Eric-Jan legt het u graag uit!
(020-4680839 | Eric-Jan@postendekker.nl)

Gerelateerde artikelen

Post en Dekker legt de rode loper uit voor Configure to Order

Door de jaren heen heeft Post en Dekker een unieke en effectieve aanpak ontwikkeld voor haar Configure to Order-trajecten....

Remko de Jong
Door Remko de Jong - 11 juni 2019
Smart Industry, belangrijke pijler in onze eigen roadmap

Om onze opdrachtgevers goed te kunnen ondersteunen, kijken wij ook naar onze eigen toekomst. Begin dit jaar hebben wij ons...

Eelco Post
Door Eelco Post - 4 juni 2019
Toolbox artikel: conceptontwikkeling – van niets naar iets

Vanuit onze serie toolbox artikelen delen we ditmaal onze visie en werkwijze ten aanzien van conceptstudie en -ontwikkeling.

...

Nicoline Marcelis
Door Nicoline Marcelis - 13 maart 2019