Meest recente blogartikel

Creatie van een smart en flexibel productportfolio – deel 1

Smart customization geldt als de succesformule voor OEM’ers in de machine- en apparatenbouw die moeten concurreren met low-cost machinebouwers. Zo kunnen zij met een flexibel ingericht ordercreatieproces een grote verscheidenheid aan producten op klantspecificatie in kleine series (of zelfs enkelstuks) bouwen. Hiermee bedienen zij de klantvraag met voorspelbare kwaliteit, korte doorlooptijd en lage kosten. Maar om dat te kunnen waarmaken moeten die OEM’ers uiteraard hun productaanbod op orde hebben.

Het proces voor het organiseren van smart customization bestaat uit diverse stappen, te weten de probleemdefinitie, het stellen van doelen, een portfolio-analyse, opstellen van de portfoliostrategie, de MFD-analyse en het opstellen van een productroadmap.

In dit artikel beschrijf ik de eerste twee stappen in het proces naar smart customization.