Meest recente blogartikel

Creatie van een smart en flexibel productportfolio – deel 2

Eric-Jan Dekker
door Eric-Jan Dekker op 12-01-17

Creatie van een smart en flexibel productportfolio

Smart customization geldt als de succesformule voor OEM’ers in de machine- en apparatenbouw die moeten concurreren met low-cost machinebouwers.

Het proces voor het organiseren van smart customization bestaat uit diverse stappen. In het eerste deel van dit 2-luik heb ik de eerste stappen beschreven, te weten het formuleren van de probleemdefinitie, het stellen van doelen en uitvoeren van de portfolio-analyse.

In dit artikel beschrijf ik de overige 3 stappen.

Na het uitvoeren van de portfolio-analyse kan worden overgegaan op het opstellen van de portfoliostrategie, het uitvoeren van de MFD-analyse en het opstellen van een productroadmap.

Deze stappen zal ik in dit artikel uitleggen.

Opstellen van de portfoliostrategie

De portfolioanalyse vormt de basis voor het bepalen van een nieuwe portfoliostrategie. De eerste vraag daarbij is waar de gesignaleerde voorkeuren van de klant vandaan komen. Dat kan worden onderzocht in een zogeheten 3C-sessie, waarin het productportfolio wordt bekeken vanuit drie perspectieven/C’s: Company, Client en Competitor. Centrale vraag: waar ligt de kracht van het huidige productportfolio ten opzichte van dat van de concurrentie?

Daartoe worden de verschillende configuraties met hun opties beoordeeld in termen van het bekende model van Treacy & Wiersema:

  • operational excellence (doorlooptijd, kosten);
  • product leadership (technologie, performance);
  • customer intimacy (variatie, flexibiliteit).

Interessant is vooral op welke aspecten een bepaalde optie beter scoort dan die van de concurrent en welk bereik van designparameters daarbij hoort. Deze informatie kan dienen als input in het vervolgtraject. Dan moeten concrete modules, c.q. grenzen tussen modules, worden bepaald die het beste aansluiten op de vraag van de markt.

Uitvoeren van de MFD-analyse

MFD staat voor modular function deployement. De hoofdmoot van het creëren van een smart en flexibel productportfolio is het uitvoeren van een MFDanalyse. Deze analyse valt uiteen in vijf stappen, maar die krijgen niet altijd even veel aandacht. Voor een goed doordacht resultaat is het echter wel wenselijk alle stappen expliciet te doorlopen.

Stap 1: definiëren customer requirements
Stap 2: bepalen functiedecompositie
Stap 3: genereren moduleconcepten
Stap 4: evalueren moduleconcepten
Stap 5: specificeren modules

Wil je een beschrijving per stap, download dan de whitepaper ‘Creatie van een Smart en Flexibel Productportfolio’.

Opstellen van een productroadmap

Het resultaat van de MFD-analyse is een productarchitectuur die duidelijk laat zien uit welke modules de machine bestaat, hoeveel varianten elke module kent, wat de standaarddelen (bibliotheekdelen) zijn en wat de orderspecifieke delen. Deze productarchitectuur vormt de basis voor de interne communicatie en moet dus het draagvlak genereren voor modularisatie, de overstap naar modulair opgebouwde productfamilies.

Het realiseren van deze productarchitectuur verdient een projectmatige aanpak aan de hand van een product-roadmap. In deze roadmap zijn mijlpalen gedefinieerd, is een fasering voor de uitrol van modules opgesteld en zijn prioriteiten bepaald op basis van aandeel in klantspecificiteit, time-to-market, enzovoort. De weg naar een smart en flexibel productportfolio wordt modulair afgelegd.

Meer lezen over het creëren van jouw smart en flexibel productportfolio? Download dan onze whitepaper ‘Creatie van een smart en flexibel productportfolio’!

Het creëren van een smart en flexibel productportfolio

Eric-Jan Dekker
Geschreven door Eric-Jan Dekker
Eric-Jan is medeoprichter van Post en Dekker en een System Developer in hart en nieren. Hij heeft een passie voor het ontwerpen van slimme, innovatieve productfamilies. Jarenlange ervaring en een flinke dosis lef resulteerden in tal van mooie cases voor OEM-ers in uiteenlopende markten. Benieuwd wat Post en Dekker voor uw organisatie kan betekenen? Eric-Jan legt het u graag uit!
(020-4680839 | Eric-Jan@postendekker.nl)

Gerelateerde artikelen

Post en Dekker en Yellax – Samen aan de slag voor de OEM’er

Samen sta je sterker en bereik je meer. Dat is hoe wij onze samenwerking met Yellax ervaren. Door de samenbundeling van onze...

Eric-Jan Dekker
Door Eric-Jan Dekker - 18 augustus 2021
Link Magazine platform Smart Customization van start

Tijd voor iets nieuws met meer focus op verbinding tussen technologie, markt en mens! Samen met Yellax, IPL en MTA werkt Post...

Eric-Jan Dekker
Door Eric-Jan Dekker - 3 mei 2021
Drivers en drempels bij Configure-to-Order

Bij Post en Dekker denken wij graag actief met je mee. Dit doen wij door oplossingen te bieden op het moment dat jij die als...

Eric-Jan Dekker
Door Eric-Jan Dekker - 15 december 2020