Meest recente blogartikel

Post en Dekker legt de rode loper uit voor Configure to Order

Remko de Jong
door Remko de Jong op 11-06-19

rode-loper

Door de jaren heen heeft Post en Dekker een unieke en effectieve aanpak ontwikkeld voor haar Configure to Order-trajecten. Deze aanpak komt voort uit alle opgedane kennis en een flinke dosis praktijkervaring. Vandaag de dag is Post en Dekker in staat om volgens haar eigen methodiek complexe Engineering to Order-werkprocessen gefaseerd te vertalen naar Configure to Order-werkprocessen. Het eindproduct blijft klantspecifiek, maar het proces niet meer. Hierdoor worden aanzienlijk kortere doorlooptijden, snellere levertijd, kostprijsverlaging en/of stroomlijning van processen gerealiseerd.

De Post en Dekker aanpak van Engineering to Order naar Configure to Order richt zich op het modulariseren van het product en het veranderen van het ordercreatieproces. We noemen onze gefaseerde aanpak ook wel ’de Configure to Order rode loper’, verwijzend naar het ontzorgende aspect van onze dienstverlening. Consultant Remko de Jong vertelt graag meer over deze bewezen werkwijze.

Het doorlopen van een Configure to Order-traject lijkt op het ontwerpen en bouwen van een huis. Voordat je tot een goed en duurzaam ontwerp kunt komen, is het van belang om eerst het doel, de eisen/wensen en de haalbaarheid in kaart te brengen en voldoende draagvlak te creëren bij alle betrokkenen. Zonder deze fundering kun je niet beginnen. Hierna kunnen de modulaire bouwstenen worden ontworpen, ontwikkeld, getest en klaargemaakt worden voor de bouw. In onze Configure to Order-trajecten herkennen we een viertal fasen, deze vier fasen vormen samen de roadmap voor innovatie, oftewel ‘de Configure to Order rode loper’. Iedere fase heeft zijn eigen doelstelling, methodiek, workbreakdown, deliverables en ideale teamsamenstelling.

Fase 1

Tijdens deze fase wordt kennis gemaakt met de opdrachtgever en het product. Het doel is om user requirements evenals de project doelstellingen te bepalen. Deze fase kenmerkt zich dan ook met het luisteren naar en interpreteren van wensen en (latente) behoeften, verbanden leggen en in kaart brengen waar de grootste winst behaald kan worden. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de gehele supply chain, het technische product, de verkoopwijze en de kosten. Tevens is het van groot belang om draagvlak te creëren bij alle betrokken voor de modulaire gedachte en het gehele Configure to Order-proces. Dit is van belang omdat dit veranderingsproces niet enkel technisch is, maar evenwel een cultuuromslag in het gehele bedrijf zal betekenen. Opgesomd:

 • Kennismaken en user focussed sessies;
 • Awareness & draagvlak creëren;
 • Interviews en order analyse;
 • Globale doelstellingen en eerste list of requirements (LoR) in kaart brengen;
 • Haalbaarheid schetsen;
 • Concept business case / hypotheses voorleggen.

Fase 2

In deze fase wordt het Configure to Order conceptontwerp neergezet. Een module structuur wordt opgezet, waarin alle modules worden bepaald. Voor alle functies  worden modules  gedefinieerd, conceptontwerpen gemaakt en het aantal varianten bepaald. Keuzes worden continue gevalideerd ten aanzien van de eerder bepaalde project doelstellingen en (alle) projectbetrokkenen worden bij keuzes betrokken om het ‘not-invented-here’syndroom te voorkomen. In de list of requirements vindt in deze fase een vertaalslag plaats van user requirements naar functional requirements. De fase op een rij:

 • Doelen worden specifiek;
 • Functional breakdown;
 • Uitwerken User Requirements naar functionele specificaties;
 • Modular Function Deployment (MFD);
 • Concept ontwerp modules;
 • Bill of Material (BoM);
 • Module handboek opstellen;

cto-model

Fase 3

Dit is de fase waarin het engineeringstraject gaat lopen en de concept ontwerpen van alle modules volledig worden gedetailleerd. Deze fase staat in het teken van het ‘productklaar’ maken en langzaamaan het Configure to Order-proces binnen het gehele bedrijf opgang zetten. Ook worden de laatste risico’s weggenomen door validatie testen aan de hand van de projectdoelstellingen en LoR. Soms komt hier ook een deel value engineering bij kijken, waarbij goed wordt gekeken naar potentieel integrale kostenreductie. Opgesomd:

 • Definitief maken List of Requirements;
 • Specificeren BoM;
 • Basic & detail engineering volgens iteratief proces;
 • Laatste validatie.
 • Voorbereidende werkzaamheden voor Configure to Order proces

Fase 4

In fase vier is het modulaire Configure to Order product klaar en kan alles worden voorbereid om het ontwerp te borgen in een productconfigurator. Hierbij worden onder andere de kostprijs en het rendement voorspeld. Dit is de fase van implementatie en borgen. Opgesomd:

 • Configuratie kennis borgen in configurator
 • Templates en data tbv ordercreatie proces klaarzetten en koppelen aan configurator
 • Eerste orders configureren
 • Monitoren van Configure to Order doelstellingen
 • Onderhoud Productplatform

Dit is in het kort onze ‘Configure to Order rode loper’ met gefaseerde aanpak uit oog voor draagvlak en verandermanagement. Wil je meer weten over de rode loper en bijbehorende tips&tricks? Download dan de factsheet Roadmap voor innovatie.

New Call-to-action

 

Remko de Jong
Geschreven door Remko de Jong
Remko de Jong is consultant/Sr. engineer Smart Customization bij PostenDekker. Vanuit zijn achtergrond als industrieel ontwerper vindt hij het niet alleen geweldig om te creëren en te innoveren, maar stelt hij zich dagelijks de vraag; hoe kan het slimmer, beter en iets toevoegen voor de gebruiker? Hij daagt u graag uit om samen te sparren over uw productportfolio en order creatie proces!
(020-4680839 | remko@postendekker.nl)

Gerelateerde artikelen

Post en Dekker en Yellax – Samen aan de slag voor de OEM’er

Samen sta je sterker en bereik je meer. Dat is hoe wij onze samenwerking met Yellax ervaren. Door de samenbundeling van onze...

Eric-Jan Dekker
Door Eric-Jan Dekker - 18 augustus 2021
Link Magazine platform Smart Customization van start

Tijd voor iets nieuws met meer focus op verbinding tussen technologie, markt en mens! Samen met Yellax, IPL en MTA werkt Post...

Eric-Jan Dekker
Door Eric-Jan Dekker - 3 mei 2021
Drivers en drempels bij Configure-to-Order

Bij Post en Dekker denken wij graag actief met je mee. Dit doen wij door oplossingen te bieden op het moment dat jij die als...

Eric-Jan Dekker
Door Eric-Jan Dekker - 15 december 2020