Meest recente blogartikel

Waarom je kennis moet borgen in een productconfigurator

Remko de Jong
door Remko de Jong op 20-02-17

Kennis borgen in een product configurator

Nu veel OEM-ers hun producten hebben gemodulariseerd is het tijd daar de vruchten van te plukken. Echter, soms dreigt kennis rondom productmodularisatie te verdwijnen in ‘de blauwe boeken’ en daar te verstoffen. De kans bestaat dat de marktvraag nèt even anders ingevuld wordt dan is afgesproken en/of vastgelegd. Zonde, want hergebruik van die kennis kan erg waardevol zijn.

Kennis kan daarom het beste worden ontsloten door een productconfigurator in te richten. In dit artikel geef ik enkele tips voor het borgen en ontsluiten van kennis middels de productconfigurator.

Veel data en kennis zit in de hoofden van de mensen; wanneer mag of moet wat toegepast worden. De combinatie van modules blijft per project uniek. Een configurator stelt die kennis beschikbaar binnen een organisatie. De weg hier naar toe roept vragen op als hoe in te richten, met welk pakket en wie is betrokken zijn blijven van diverse factoren afhankelijk. Toch zijn er een aantal praktische en universele tips voor het inrichten van de configurator om zo kennis te borgen voor hergebruik. Hieronder een vijftal tips:

Tip 1: zet de configurator organisatiebreed in

Zorg dat de configurator benaderbaar is voor alle belanghebbende en zet hem bedrijfsbreed in. Het liefst zo integraal mogelijk en voorkom dat het slechts ‘een tooltje is’ voor één afdeling. Niet alleen offertes, technische specs en stuklijsten, maar ook tekeningen, spare-part lists, manuals en Fat- en Sat-checklists zijn met een productconfigurator te genereren. Zo voorkom je onnodige hand-overs en (vaak history based) repeteerwerk.

Tip 2: werk vanuit één bron

Een grote bron van ergernis (en faalkosten!) wordt weggenomen wanneer er single source wordt gewerkt, ofwel vanuit één bron. De sub-optimalisaties en eilandvorming binnen bedrijven en afdelingen wordt hiermee tegengegaan. Het zorgt voor een uniform aanbod naar buiten, te denken aan een technische specificatie die overeenkomt met de offerte of een manual die identiek is met hetgeen de gebruiker heeft. Precies zoals je het eigenlijk wilt laten zijn.

Tip 3: gebruik een professioneel pakket

Gebruik een professioneel configuratiepakket. Hoewel Excel erg flexibel is en voor een ieder bruikbaar en voorhanden is, kent het ook nadelen. Het groeit al heel snel uit tot een onhoudbaar, moeilijk te beheren of lastig uit te breiden document. Beheer is onmogelijk door te kopiëren, waardoor er intern sub-optimalisaties ontstaan en extern de kennis ‘op straat’ kom te liggen. Een professionele configurator biedt dan duidelijk veel voordeel.

Tip 4: werk gefaseerd

Volledig ontwerpen en alles in kaart willen brengen zorgt vaak voor beren op de weg. Kleine stapjes zorgen ervoor dat je je niet blind staart op één probleem. Door snel profijt te hebben wordt pijn weggenomen en het nut duidelijk. Bovendien blijven betrokkenen gemotiveerd en heeft het een grotere kans van slagen door acceptatie binnen de organisatie.

Tip 5: Laat de configurator meebewegen met de markt

Onderliggend aan de business case voor het inrichten van een productconfigurator is het vinden van een juiste balans tussen marktvraag en -aanbod met betrekking tot het configureerbare systeem. Vaak is het wijs niet alle klantvragen met een productconfigurator te willen ondersteunen, maar hierbij de de 80/20 regel aan te houden. Na het keuzemoment zal de wereld blijven veranderen, want de klantvraag blijft onderhevig aan diverse trends. Zorg dat je goed meet en stuur op basis van die metingen tijdig bij. Hoeveel % van mijn orders verloopt via de configurator, waarom worden orders niet gewonnen, hoeveel order-specifiek werk is er nodig, hoever zit ik van mijn initiële doelstelling? Allemaal relevante vragen. Stel ook heldere KPI’s op en maak het meetbaar. Dit kunnen zijn percentage (gescoorde) orders, uren order-engineering per mio, order doorlooptijd, hergebruikgraad van modules, aantal nieuwe onderdelen per order, etcetera.

Met het Bridging the Future programma biedt Post en Dekker een strategische aanpak voor het creëren van integrale flexibele productieketens. Gebaseerd op meer dan vijftien jaar succes bij toonaangevende OEM’ers maken wij productontwerp en ordercreatieprocessen lean. Tegelijk bieden wij daarmee een turn-around om de organisatie van de OEM’er blijvend innovatief te houden en diens werkproces ‘knowledge-based’ te maken.

Overweegt u te starten met smart customization? Download de whitepaper 'het creëren van een smart en flexibel productportfolio'.

Het creëren van een smart en flexibel productportfolio

Remko de Jong
Geschreven door Remko de Jong
Remko de Jong is consultant/Sr. engineer Smart Customization bij PostenDekker. Vanuit zijn achtergrond als industrieel ontwerper vindt hij het niet alleen geweldig om te creëren en te innoveren, maar stelt hij zich dagelijks de vraag; hoe kan het slimmer, beter en iets toevoegen voor de gebruiker? Hij daagt u graag uit om samen te sparren over uw productportfolio en order creatie proces!
(020-4680839 | remko@postendekker.nl)

Gerelateerde artikelen

Post en Dekker en Yellax – Samen aan de slag voor de OEM’er

Samen sta je sterker en bereik je meer. Dat is hoe wij onze samenwerking met Yellax ervaren. Door de samenbundeling van onze...

Eric-Jan Dekker
Door Eric-Jan Dekker - 18 augustus 2021
Link Magazine platform Smart Customization van start

Tijd voor iets nieuws met meer focus op verbinding tussen technologie, markt en mens! Samen met Yellax, IPL en MTA werkt Post...

Eric-Jan Dekker
Door Eric-Jan Dekker - 3 mei 2021
Drivers en drempels bij Configure-to-Order

Bij Post en Dekker denken wij graag actief met je mee. Dit doen wij door oplossingen te bieden op het moment dat jij die als...

Eric-Jan Dekker
Door Eric-Jan Dekker - 15 december 2020