Meest recente blogartikel

Identificeer en definieer uw value engineering project

Ruben Hoogerwerf
door Ruben Hoogerwerf op 18-05-17

identifeer definieer value engineering.png
Door de jarenlange toename in concurrentie zijn er meer vergelijkbare, maar ook goedkopere en/of beter presterende producten op de markt verschenen. Hierdoor zijn marges en aantallen meer en meer onder druk komen te staan. En met de opkomst van innovatieve lagelonenlanden zoals China is het einde van de groei in concurrentie nog niet in zicht. Een goede oplossing om concurrerend te blijven is integrale value engineering.

In dit artikel beschrijf ik hoe je de kansen voor value engineering identificeert en het value engineering project definieert.

Eerder schreven wij over wat integrale value engineering precies inhoudt, hoe u bepaalt of value engineering interessant is voor uw organisatie en hoe u een dergelijk project organiseert

Resumerend: integrale value engineering is een methode om uw kostprijs te reduceren met behoud van de marktwaarde van uw product. Focus ligt hierbij op reductie van integrale kosten met behoud van form-fit-function, minimale tijd voor herkwalificatie en korte terugverdientijd van de inspanning.

Bij identificeren en definiëren van een value engineeringproject wordt onderzocht waar de beste kansen liggen op kostenbesparing. Ook worden doelstellingen geformuleerd en bepaalt wat de scope van het project is. Om dit te realiseren is een integrale aanpak een must. 

Integrale approach

Om de juiste afwegingen te kunnen maken is een integrale approach met betrekking tot value engineering noodzakelijk. Met ‘integraal’ bedoelen we ‘bekeken over de gehele keten’. Hierbij nemen we niet alleen de directe materiaalkosten in ogenschouw, maar bijvoorbeeld ook de kosten voor het maken van de aanbieding, de kosten voor een magazijnruimte, de beheerkosten van het product door engineering, de beheerskosten van MRP-regels, de kosten van het service-apparaat, et cetera.

Aanleiding voor value engineering is altijd een te duur productieproces, te hoge kosten in een specifiek segment van de keten of een technisch probleem. In het geval van een technisch probleem wordt er direct bekeken of er andere zaken zijn die meegenomen kunnen worden in het herontwerp met als doel de kosten te drukken.

Voorbeeld: Er kan een module verouderd zijn of niet meer naar behoren werken. Met de hedendaagse technologie en betere materialen is het het natuurlijk waard goed te onderzoeken wat het vervangen van een materiaal voor invloed heeft op levertijden, be- en verwerkingskosten, logistieke kosten en tijden, et cetera. En koopt u dan het materiaal in of fabriceert en assembleert u dit zelf?

Eén wijziging heeft invloed op de hele keten (tot en met verkoop aan toe), dus dient er gestuurd te worden op een zo groot mogelijke positieve uitwerking. Maar eén wijziging die gekeken door de integrale bril ook aanleiding te zijn op bijvoorbeeld hard- en software onder de loep te nemen en andere integrale aspecten te verbeteren. 

Stel de juiste vragen

Om te bepalen waar de grootste kansen liggen op gebied van value engineering is het goed de juiste vragen te stellen. Bij Post en Dekker weten we vanuit ervaring exact welke vragen we moeten stellen om die output te krijgen van de klant effectief en efficiënt om aan de slag te kunnen met value engineering. Uitdaging hierbij is dat kostprijsdata in de vorm van een voor- en nacalculatie vaak ontbreekt, waardoor er een kosten-breakdown gemaakt moet worden. Hierbij geldt de 80/20 regel, ofwel 80% van de besparing komt voort uit 20% van de keten.

Eén van de onderzoeksvragen die vaak terugkomt is hoe oud het betreffende ontwerp is. Dit heeft invloed op de gebruikte materialen, technologie, etc. Daarnaast is het van belang waar materiaal wordt ingekocht, gefabriceerd, vervoerd en wordt geassembleerd. Een andere belangrijke vraag is op welk punt van de levenscyclus het product zit. Anders gesteld, is het de moeite waard een bestaand proces aan te passen of is het slimmer een geheel nieuw product(ieproces) te ontwikkelen?

Vanuit hier kunnen we de return-on-investment (ROI) berekenen op de diverse mechanische onderdelen en te verrichte aanpassingen. 

Uitgangspunten vastleggen via de stakeholders

Een goede methode om deze informatie gestructureerd te verzamelen is het uitvoeren van een stakeholder analyse. Hierbij worden de belangen rondom het huidige product vanuit verschillende perspectieven bekeken. De belangen kunnen het beste worden achterhaald aan de hand van een aantal interviews.

Vaak zijn er al ideeën aanwezig in de organisatie over waar bespaard kan worden. Het is waardevol deze in een vroeg stadium te verzamelen. Tijdens de belangenanalyse-interviews kunt u dit gelijk meenemen. Welke ideeën hebben potentie voor kostenreductie? Interview ook de belangrijkste toeleveranciers, zij kunnen vanuit hun vakgebied waardevolle inzichten geven. Vaak is er niet direct harde data aanwezig maar hebben mensen wel een onderbuikgevoel. Dit kunnen belangrijke ‘beginnetjes’ zijn, waarnaar verder onderzoek interessant kan zijn.

Als het moeilijk is om boven water te krijgen waarin de waarde van een product schuilt kan een QFD (Quality function deployment) uitkomst bieden. Waarde/kwaliteit is belangrijk, maar het prioriteren van zaken ten opzichte van elkaar ook.

Hanteer het juiste rekenmodel

Post en Dekker is flexibel als het aankomt op rekenmodellen, het is iets wat we in samenspraak met de klant bepalen.

Voor een herontwerp van de Trimflow (Kverneland Group), een strooisysteem voor landbouwmachines, hanteerden wij een ‘no cure, no pay-model’. Het afrekenmodel op basis van ‘no cure, no pay’ is nog niet gebruikelijk in de wereld van engineering. Belangrijk voordeel voor opdrachtgevers is dat zij laagdrempelig kunnen instappen. Voor Kverneland Group gold de opdracht voor de TrimFlow, een project van beperkte omvang, als een pilot voor value engineering.

In het verlengde van value engineering ligt smart customization op basis van een integraal herontwerp van een product(familie) met inbegrip van het ordercreatieproces. Ook hier is integrale kostprijsreductie een belangrijk doel, reden waarom smart customization-projecten zich in principe eveneens lenen voor uitvoering op ‘no cure, no pay’ basis.

Een andere optie voor het rekenmodel is een omzetbonus op de eerste serie geleverde en verkochte nieuwe producten.

Wilt u alles te weten komen over Value Engineering? Download dan hieronder de whitepaper!

Integrale value engineering

Ruben Hoogerwerf
Geschreven door Ruben Hoogerwerf
Ruben Hoogerwerf is projectleider bij Post en Dekker. Met zijn achtergrond in werktuigbouwkunde en 13 jaar ervaring in productontwikkeling helpt hij klanten om ideeën om te zetten verkoopbare, winstgevende producten. Ruben heeft een passie voor het organiseren van productontwikkelingstrajecten en optimaliseren van workflows. Hij adviseert u graag over hoe u uw idee succesvol tot leven kan laten komen!
(020-4680839 | Ruben@postendekker.nl)

Gerelateerde artikelen

LRH sorteermachine: Equinox en Post en Dekker slaan de handen ineen

Een verfrissende en pragmatische werkwijze. Tevreden over de gemaakte keuzes én voor herhaling vatbaar.Zo vatten Sander Voet...

Eric-Jan Dekker
Door Eric-Jan Dekker - 10 mei 2023
Samenwerken als één team - Onze samenwerking met Feadship| De Vries Scheepsbouw Makkum

Voor herhaling vatbaar, inspirerend en bevredigend. Zo denken Erik Schuitema van Feadship | De Vries Scheepsbouw Makkum en...

Nicoline Marselis
Door Nicoline Marselis - 5 september 2022
Link Magazine platform Smart Customization van start

Tijd voor iets nieuws met meer focus op verbinding tussen technologie, markt en mens! Samen met Yellax, IPL en MTA werkt Post...

Eric-Jan Dekker
Door Eric-Jan Dekker - 3 mei 2021