Meest recente blogartikel

Hoe vind je de meest innovatieve oplossingen voor jouw probleem?

Nicoline Marselis
door Nicoline Marselis op 23-06-20

Onze eerste webinar over nieuwe inzichten in het creative problem solving proces
webinar-creative-problem-solving

Bij Post en Dekker helpen wij OEM’ers in de maakindustrie met hun vraagstukken, waarbij wij met regelmaat creatieve oplossingstechnieken toepassen. Creative problem solving (CPS) is een manier om ‘out of the box’ een probleem te benaderen en te zoeken naar de beste oplossing.

Wij delen graag onze kennis hierover en hebben daarom de afgelopen weken in een tweeluik onze eerste webinar georganiseerd. In dit artikel blikken wij terug op de webinar én geven je de mogelijkheid om de webinar terug te kijken.

Wat is creative problem solving?

Als engineers zijn we gewend om via ratio de beste oplossingen te bedenken of te implementeren, dit zijn zogeheten closed problems. Hierbij wordt gekeken naar restricties in de productiemethode, kosten, materiaal, et cetera. Maar niet alle problemen kunnen zo rechtlijning opgelost worden en zijn vaak nog te onduidelijk om aan te pakken. In dat geval spreken we van open problems. Aan de hand van een creative problem solving proces kun je deze problemen aanpakken.

Creating problem solving, in het Nederlands Creatieve oplossingstechnieken genoemd, is het proces om tot nieuwe, bruikbare en echt innovatieve oplossingen te komen. Vaak wordt dit proces geassocieerd met brainstormen, wat enkel een onderdeel van dit proces kan zijn.

Generieke stappen in het Creative problem solving-proces

Om tot nieuwe, bruikbare en innovatieve oplossingen te komen doorloop je in het creative problem solving proces 5 stappen:.

  1. Information finding
  2. Problem finding
  3. Idea finding
  4. Solution finding
  5. Acceptance finding

diverging-reverging-coverging-1

Afbeelding: Creative Problem Solving; K. Heijne, H. van der Meer;2019 (www.creativeproblemsolvingtechniques.nl)

Tijdens de stappen ga je steeds eerst de breedte in (divergeren), waarna wordt gefocust richting de oplossing (convergeren). Dit is de creatieve diamant die al jaren gebruikt wordt. Interessant is de nieuwste versie van de creatieve diamant waarin de tussenstap revergeren (bekijk opties en herschik voor structuur en overzicht) is opgenomen.

Methodes in divergeren, revergeren en convergeren

Bij elke fase van de creatieve diamant hoort een bepaalde mindset en regels. Deze zorgen ervoor dat je het optimale niveau van creativiteit kan bereiken. In iedere fase heb je een grote verscheidenheid aan methodes die je kunt toepassen.

Bij het divergeren zijn er verschillende type methodes, zoals fluency techniques en flexibility techniques. Fluency techniques zijn erop gericht zo veel mogelijk opties te genereren per tijdsunit. De gouden regel hierbij is dat kwantiteit uiteindelijk zorgt voor kwaliteit. Bij Flexibilty techniques wordt geprobeerd om zo veel mogelijk verschillende soorten oplossingen proberen te genereren. Daarnaast zijn er nog andere methodes, zoals systematische- en intuïtieve technieken.

fluency-time-waves

Afbeelding: Creative Problem Solving; K. Heijne, H. van der Meer;2019 (www.creativeproblemsolvingtechniques.nl)

In de revergering-fase worden de gegenereerde oplossingen nader bekeken, om goed op een rij te hebben welke opties er allemaal zijn en zodat dat iedereen ze goed begrijpt. Voor het revergeren zijn er drie type methodes, namelijk gallerying, clustering en sequencing. Bij Gallerying-methodes worden alle opties naast elkaar gezet voor een goed en breed overzicht. Clustering-methodes laat je juist alle opties bekijken om deze vervolgens met elkaar te groeperen op basis van type of overeenkomsten. Tot slot zijn er Sequencing-methodes, hierbij worden alle opties geclusterd over één, twee of drie dimensies.

Bij het convergeren draait het om het toewerken naar één geschikte oplossing: de beste voor jouw probleem! Ook hiervoor kan je verschillende type methodes toepassen. Bij intuïtieve methodes gaat het om het gebruiken van je onderbuikgevoel, wat hele effectieve start is als je een groot aantal opties hebt. Bij Argumentatieve methodes wordt op basis van argumenten een keuze gemaakt. Ook kan je een systematische- of technische methode gebruiken voor het convergeren.

Benieuwd wat voor methodes er allemaal zijn? In de webinar gaan wij uitgebreid in op de verschillende nieuwe en out of the box technieken die jouw door alle divergeer-, revergeer- en convergeerfases heen helpen. Zo behandelen we bijvoorbeeld uitgebreid Creative confrontation, ladder of abstraction, Metaforen, C-Box, SML, Restating the problem en UALo.

Hoe selecteer je de juiste methode?

Bij het selecteren van de juiste methode in elke fase van het creative problem solving proces, is het belangrijk om na te denken over het doel. Wil je in het divergeer proces bijvoorbeeld voor namelijk echt innovatieve ‘out of the box’-ideeën of een paar praktische oplossingen die snel uitgevoerd kunnen worden of wil je juist de ideeën die al leven binnen jouw organisatie bij elkaar sprokkelen et cetera.

Ook is het belangrijk om te kijken naar de fase van het project waar je in zit.

Verder zijn er hele techniek-selecteer tabellen bedacht en vele boeken over geschreven (zie referenties in de webinar). Interessant om noemen, gezien de actuele omstandigheiden, is dat je bij alle technieken niet perse fysiek bij elkaar hoeft te zijn. Er zijn tegenwoordig veel platforms die het mogelijk maken om via internet en video bellen met elkaar een creatieve sessie te houden of asynchroon aan een sessie te werken

Kijk de webinar terug

Heb je de webinar gemist? Dat is niet erg, want we hebben het voor je opgenomen! In de webinar gaan wij uitgebreid in op de methodes voor creative problem solving en behandelen we enkele case studies.

Via deze pagina kan je de opnames bekijken en je laten inspireren om met nieuwe methodes te komen tot innovatieve oplossingen.

Bekijk de webinar Creative Problem solving

 

Nicoline Marselis
Geschreven door Nicoline Marselis
Nicoline is sinds 2018 werkzaam bij Post en Dekker als Engineer. Na haar studie Industrial design engineering aan de TU Delft heeft zij ervaring opgedaan als product designer en design engineer. Nu ontwikkelt ze bij Post en Dekker slimme en flexibele productplatforms en andere innovaties voor de maakindustrie. Heeft u een uitdaging in system development? Nicoline helpt u graag verder! (020-4680839 | nicoline.marselis@postendekker.nl)

Gerelateerde artikelen

LRH sorteermachine: Equinox en Post en Dekker slaan de handen ineen

Een verfrissende en pragmatische werkwijze. Tevreden over de gemaakte keuzes én voor herhaling vatbaar.Zo vatten Sander Voet...

Eric-Jan Dekker
Door Eric-Jan Dekker - 10 mei 2023
Samenwerken als één team - Onze samenwerking met Feadship| De Vries Scheepsbouw Makkum

Voor herhaling vatbaar, inspirerend en bevredigend. Zo denken Erik Schuitema van Feadship | De Vries Scheepsbouw Makkum en...

Nicoline Marselis
Door Nicoline Marselis - 5 september 2022
Link Magazine platform Smart Customization van start

Tijd voor iets nieuws met meer focus op verbinding tussen technologie, markt en mens! Samen met Yellax, IPL en MTA werkt Post...

Eric-Jan Dekker
Door Eric-Jan Dekker - 3 mei 2021