Meest recente blogartikel

Value engineering, de integrale aanpak

Bas Rottier
door Bas Rottier op 24-04-17

Wat is value engineering
Veel organisaties investeerden jarenlang in hun productportfolio om hun plek in de markt te veroveren of te behouden. Echter, door toenemende concurrentie is het aanbod van vergelijkbare, goedkopere en/of beter presterende producten gegroeid. Hierdoor zijn marges onder druk komen te staan.

Concurrentie kunt u op twee manieren het hoofd bieden. Zo is het mogelijk om nóg meer te investeren in onderzoek en productontwikkeling. Maar slimmer is om juist het bestaande portfolio aantrekkelijker te maken door middel van redesign en/of kostenreductie. Deze laatste optie is het beste aan te vliegen met een aanpak van integrale value engineering. In dit artikel leg ik uit wat value engineering inhoudt en hoe u hierbij zorgt voor een integrale aanpak.

Integrale value engineering is een methode om uw kostprijs te reduceren met behoud van de marktwaarde van uw product. Focus ligt hierbij op reductie van integrale kosten met behoud van form-fit-function, minimale tijd voor herkwalificatie en korte terugverdientijd van de inspanning. Bij value engineering blijven de investeringen en risico’s laag en is de doorlooptijd kort. Bovendien is er al een klantbasis, dus daar hoeft geen inspanning meer voor worden verricht.

Waarde-analyse en value engineering zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Waarde-analyse gebeurt op basis van bestaande of gerealiseerde producten en kan aan de basis staan van value engineering. Value engineering is een onderdeel van het integrale ontwerpproces van een product. Bij herontwerp is waarde-analyse noodzakelijk en gaat dit vooraf aan value engineering.

Het doel is het achterhalen van mogelijkheden om gelijkblijvende functionaliteit te bereiken tegen lagere kosten. Ook met lagere kosten als eerste prioriteit komt men er vaak snel achter dat het van belang is om op zoek te gaan naar een optimalisatie van waarde ten opzichte van kosten. Veranderingen en besparingsmaatregelen beïnvloeden al snel andere zaken die ook van waarde zijn. Value engineering is toe te passen op complete producten, maar ook op onderdeel- of moduleniveau en systeemniveau.

Een integrale aanpak bij value engineering

Om de juiste afwegingen te kunnen maken is een integrale benadering met betrekking tot value engineering noodzakelijk. Met ‘integraal’ bedoelen we ‘bekeken over de gehele keten’. Hierbij nemen we niet alleen de directe materiaalkosten in ogenschouw, maar bijvoorbeeld ook de kosten voor het maken van de aanbieding, de kosten voor een magazijnruimte, de beheerkosten van het product door engineering, de beheerskosten van MRP-regels, de kosten van het service-apparaat, et cetera.

Over de gehele keten zijn stakeholders en gebruikers aan te wijzen met allemaal hun eigen stem en eigen belangen. Het begrip ‘waarde’ is voor al deze partijen vaak verschillend. Afwijkende belangen geven verschillende percepties van waarde, bij het maken van keuzes is het van belang een integraal goede afweging te kunnen maken en dus de gehele keten mee te nemen.

In de whitepaper Integrale Value Engineering geven we enkele voorbeelden van uiteenlopende belangen onder de diverse partijen, stakeholders en gebruikers.

De 5 fases van de integrale methode

De integrale methode bij value engineering is op te delen in 5 fases:

  1. Inventarisatiefase: In deze fase wordt het gebied waarin naar oplossingen wordt gezocht afgebakend.
  2. Brainstormfase: Laat in deze fase het kernteam de verzamelde informatie uit fase 1 gebruiken om ideeën te bedenken.
  3. Evaluatiefase: In deze fase toetst u de ideeën van de brainstormfase met kennisdragers binnen en buiten de organisatie.
  4. Realisatie- en validatiefase: In deze fase worden de ideeën concreet uitgewerkt en gevalideerd aan de projectdoelstellingen.
  5. Implementatiefase: In deze fase worden alle ERP en of MRP systemen gevuld en wordt de overgang voorbereid.

Wilt u weten wat deze fases precies inhouden en wat er zoal bij komt kijken. Of wilt u meer lezen over Value Engineering, de integrale aanpak en mogelijke projectmanagement raamwerken of wat praktijkvoorbeelden en handige tips krijgen. Al deze zaken zijn voor u gebundeld in de whitepaper Value Engineering, welke u nu kosteloos en vrijblijvend kunt downloaden.

Integrale value engineering

Bas Rottier
Geschreven door Bas Rottier
Bas Rottier is projectleider bij Post en Dekker. Met zijn achtergrond in werktuigbouwkunde en 12 jaar ervaring in productontwikkeling helpt hij klanten om ideeën om te zetten verkoopbare, winstgevende producten. Bas heeft een passie voor het organiseren van productontwikkelingstrajecten en het uitvoeren van value engineering projecten. Hij adviseert u graag over hoe u uw idee succesvol tot leven kan laten komen!
(020-4680839 | Bas.rottier@postendekker.nl)

Gerelateerde artikelen

Samenwerken van idee tot serie productie  | Onze samenwerking met Team Boon

Na een intensieve samenwerking met Boon Edam is hetnieuwe modulaire draaideurenplatform eindelijk op de markt. Natuurlijk zijn...

Eric-Jan Dekker
Door Eric-Jan Dekker - 12 juli 2022
Post en Dekker en Yellax – Samen aan de slag voor de OEM’er

Samen sta je sterker en bereik je meer. Dat is hoe wij onze samenwerking met Yellax ervaren. Door de samenbundeling van onze...

Eric-Jan Dekker
Door Eric-Jan Dekker - 18 augustus 2021
Maak snelle ontwerpkeuzes met prototyping

Met onze hoge kwaliteit prototypes ondersteunen wij de klant met het doorlopen van verschillende fases door het ontwerpproces...

Eric-Jan Dekker
Door Eric-Jan Dekker - 16 juni 2021