Meest recente blogartikel

Onze aanpak voor het creëren van business voor de maakindustrie

Eric-Jan Dekker
door Eric-Jan Dekker op 09-03-18

werkwijze.png

Op onze homepage staat geschreven: Post en Dekker creëert nieuwe business voor de maakindustrie door flexibele, slimme en innovatieve productfamilies te ontwikkelen en te borgen.

Maar hoe gaat dat precies in zijn werk? En hoe onderscheidt onze werkwijze zich van dat van andere ingenieursbureau’s? In dit artikel geef ik antwoord op deze vragen.

Wij zijn geen teken- of detacheringsbureau, wij leveren resultaat. Door een andere manier van kijken leren we organisaties hoe zij hun machines en machine platforms efficiënter kunnen ontwikkelen en produceren. Hierbij investeren wij in ons eigen personeel, want een hoog kennisniveau vertaalt zich naar innovatieve oplossingen.

Een ander middel om organisaties meer rendement te laten behalen zijn onze bridging programma’s en daarbinnen onze unieke werkwijze.

Onze programma’s

De verschillende klantbehoeftes overbruggen wij in een toegespitst aanbod met drie ‘bridging technology’ programma’s en een speciaal veranderprogramma:

 • Bridging the Gap
  Elk bedrijf kent situaties waarin snelle actie noodzakelijk is: onverwachte piekvraag, productieprobleem, vastgelopen project, opdringende concurrentie. Tussen de acute engineeringbehoefte en de interne capaciteit ligt een kloof. Die moet worden overbrugd, niet met een oplossing voor de eeuwigheid, maar met een robuuste ‘quick fix’.
 • Bridging the Challenge
  De toenemende wereldwijde (low-cost) concurrentie dwingt OEM’ers om hun producten voor de laagste integrale kosten te leveren. Dat lukt niet met unieke ontwerpen voor unieke producten. De oplossing ligt in productfamilies die efficiënt en effectief zijn ontwikkeld en veel eenvoudiger, sneller en goedkoper in een klantspecifieke serie kunnen worden geproduceerd met veel minder fouten en faalkosten. Deze vorm van system development biedt OEM’ers een strategische voorsprong op de concurrentie dankzij sterk vereenvoudigd productmanagement, drastische verlaging van faalkosten, extreme kostenverlaging over de volle breedte van inkoop tot productie en… imagowinst.
 • Bridging the Future
  De Nederlandse maakindustrie concurreert mondiaal in specifieke marktniches op het scherp van de snede en legt zich daarom toe op specialisatie met ‘low volume, high diversity’. Die concurrentiestrijd kunnen OEM’er alleen winnen met hun complete keten. Een best-cost oplossing voor de eindklant vraagt om integrale flexibiliteit van ordercreatie uit het productportfolio. Smart customization verlaagt kosten en risico’s door digitalisering van de order intake en order creatie.

Onze werkwijze

Fabrikanten die klantspecifieke machines in low volume en high diversity bouwen moeten excelleren in flexibiliteit én efficiëntie. Allereerst moeten ze natuurlijk hun zaken hier en nu op orde hebben, maar ‘survival of the fittest’ op de lange termijn vergt meer. Daarvoor bieden integraal ontworpen modulaire productfamilies het onmisbaar strategische voordeel van (veel) kortere time-to-market van innovaties, halvering van kosten en doorlooptijd van klantorders.

De noodzakelijke keuze voor een integraal ontwerp van modulaire productfamilies is consequent doorgetrokken naar het lean ontwerp van de integrale businesscase en integrale ketenflexibiliteit. Post en Dekker biedt specifieke bridging technologieën waarmee OEM’ers bij elke uitdaging – operationeel, tactisch of strategisch van aard – de brug naar de top van hun marktsegment kunnen slaan.

Grof gezegd, we kunnen onze aanpak opdelen in drie fases:

De project definitie
In deze fase draait het allereerst om goed luisteren naar de klant. We brengen de wensen en
behoeften in kaart en analyseren hoe het huidige proces is opgezet.

In deze fase willen we zoveel mogelijk informatie ontrekken, kwalitatieve informatie over de
volledige keten. Met deze informatie kunnen we integrale concequenties beter in kaart
brengen en de roadmap gerichter opstellen.

Tijdens de projectdefnitie definiëren we de doelen, de KPI’s en de scope van het project.

De roadmap
Wij willen dat onze klanten voorop lopen en de mogelijkheid bieden efficiënter te bouwen, hun beheerskosten drastisch te verlagen en hun strategische positie te versterken. Wij bieden onze klanten een brug om te groeien door het bieden van een unieke innovatie-roadmap.

De roadmap is het plan van aanpak voor het project, van ontwerpfase tot aan oplevering. De roadmap is opgedeeld in milestones. De roadmap kan in fases, sprints of agile worden uitgevoerd, afhankelijk van het type project.

De roadmap kent drie focusgebieden:

 • Inhoudelijk:
  In dit deel van de roadmap wordt de verzamelde infomatie geïnterpreteerd, gestructureerd en vindt de integrale analyse plaats. Ook brengen we risico’s in kaart zodat deze beperkt kunnen worden. De systeem architectuur wordt in kaart gebracht en passen we diverste tools en modellen (zoals het V-model) toe om tot een ontwerp te komen. 
 • Acceptatie:
  In dit deel moet het voorstel landen in de organisatie. Het idee moet passen in de organisatie en haar markt. Ook de supplychain moet erop aansluiten. Het creëren van draagvlak geschiedt door bijvoorbeeld reviews, het intern betrekken van mensen, demo’s, et cetera.

 • Projectmanagement:
  Dit is het deel waarbij het poject wordt beheerst. Belangrijk gedurende het project is het vinden van het juiste ritme, welke wordt bepaald door het goed plannen en organiseren van bijvoorbeeld stand-ups en een scrum aanpak.

Evaluatie en sturing
Na het voorlopige ontwerp vindt een evaluatie en indien nodig sturing plaats. Dit blijven we doen totdat het ontwerp in productieopstart gaat.

Creating new business for OEM

Eric-Jan Dekker
Geschreven door Eric-Jan Dekker
Eric-Jan is medeoprichter van Post en Dekker en een System Developer in hart en nieren. Hij heeft een passie voor het ontwerpen van slimme, innovatieve productfamilies. Jarenlange ervaring en een flinke dosis lef resulteerden in tal van mooie cases voor OEM-ers in uiteenlopende markten. Benieuwd wat Post en Dekker voor uw organisatie kan betekenen? Eric-Jan legt het u graag uit!
(020-4680839 | Eric-Jan@postendekker.nl)

Gerelateerde artikelen

Wat is integraal ontwerpen?

In de maakindustrie wil je niet alleen een functioneel ontwerp, maar onder andere ook optimale afstemming op de marktwens, een...

Eric-Jan Dekker
Door Eric-Jan Dekker - 15 oktober 2019
Wat is system development?

De wereld verandert in snel tempo, zo ook de maakindustrie. Niet alleen heeft de maakindustrie te maken met technologische...

Eelco Post
Door Eelco Post - 14 oktober 2019
VR-review als onderdeel van het ontwerpproces

Bij Post en Dekker zetten wij VR-review in als onderdeel van het ontwerpproces. Eerder vertelden wij al onze eerste ervaringen...

Eric-Jan Dekker
Door Eric-Jan Dekker - 10 oktober 2019