Meest recente blogartikel

Houd grip op complexe ontwikkelprojecten

Ruben Hoogerwerf
door Ruben Hoogerwerf op 06-03-17

Grip op complexe ontwikkeltrajecten

Aan een heldere projectdoelstelling hoort een duidelijke visie en kansgerichte strategie ten grondslag te liggen. Voor complexe ontwikkelprojecten in de maakindustrie is de vertaling naar doelstellingen vaak rechtlijnig en zijn deze doelstellingen nog prima te relateren aan de actuele visies en strategieën.

Roadmapping is een uitstekend middel voor de OEM-er om grip op complexe ontwikkelprojecten te krijgen. In dit artikel leg ik uit waarom dat zo is.

Complexe ontwikkelprojecten kenmerken zich vaak door hun cross-organisatorische impact en multidisciplinaire scope. Zelfs heldere doelstellingen laten zich bij dit soort projecten door de verschillende betrokken partijen geregeld vertalen in afwijkende milestones, faseringen en afhankelijkheden. De gemene deler blijft dan een gedragen strategie gebaseerd op marktkansen.

Focus en begrip van samenhang en volgordelijkheid zijn cruciaal om in complexe ontwikkeltrajecten doelstellingen te realiseren. Roadmapping helpt focus en het begrip op ieder moment van het project vast te houden.

Complex?

Wanneer is een ontwikkelproject complex? Ook de ontwikkeling van een ‘one off’ in de machinebouw heeft vaak al een multidisciplinair karakter. Qua engineering vergt dit al snel ontwikkeling op gebied van zowel mechaniek, hardware als software. Verder zijn hier ook al snel een groot aantal afdelingen bij betrokken, te denken aan afdelingen Inkoop, Productie, Logistiek, Installatie en Service.

Het opzetten van een integraal modulair productplatform voor OEM is complex, omdat hierbij vaak ook optimalisatie van het primaire proces van de organisatie nodig is. Verder kunnen zaken als langere doorlooptijd, waarborgen van draagkracht en prioriteit en eventuele phase-in/phase-out van oude producten de complexiteit verhogen.

productstrategie

Overzicht en grip op het project

Wanneer het overzicht mist kan complexiteit door stakeholders als chaos worden ervaren. Het plotten (plannen) van stappen en milestones geeft vaak uitsluitend focus op doorlooptijden en volgordelijkheid. Het is hierbij niet af te lezen hoe technologische capaciteit optimaal kan worden aangesproken en uitgelijnd met oog op de realisatie van commerciële en strategische doelen. Motorola ontwikkelde in de jaren ‘70 een techniek die erop gericht is om dit wel te kunnen faciliteren.

Kort gezegd is roadmapping een techniek om strategieën te visualiseren. Een roadmap brengt overzicht door volgordelijkheid en afhankelijkheden weer te geven. Ook creëert een roadmap uniform inzicht en biedt het de benodigde focus om doelen te bereiken. Een roadmap is optimaal afgestemd op de specifieke doelen die deze moet dienen en daartoe zijn geen twee roadmaps hetzelfde.

Een goede roadmap is bedoeld om grip te krijgen op complexe ontwikkelprojecten geeft inzicht in de risico’s en de strategie om risico’s zo vroeg mogelijk in een project te reduceren. Het terugbrengen of elimineren van technische of projectmatige risico’s heeft direct invloed op de efficiency en de nauwkeurigheid waarop zaken in detail zijn te plannen. Een andere rode draad in complexe ontwikkelprojecten is het behouden van draagvlak en prioriteit. Hiertoe is het belangrijk om ten bate van de acceptatie, validatie of review milestones weer te geven.

development roadmap

Kunnen wij u helpen om een ontwikkelroadmap op te stellen en hiermee succesvol uw strategische doelstellingen te bereiken? Neem contact op.

Wilt u meer informatie over onze organisatie en onze werkwijze? Download de whitepaper 'creating new business for OEM'.

Creating new business for OEM

Lees ook: 6 tips voor het opstellen van een engineering roadmap

Ruben Hoogerwerf
Geschreven door Ruben Hoogerwerf
Ruben Hoogerwerf is projectleider bij Post en Dekker. Met zijn achtergrond in werktuigbouwkunde en 13 jaar ervaring in productontwikkeling helpt hij klanten om ideeën om te zetten verkoopbare, winstgevende producten. Ruben heeft een passie voor het organiseren van productontwikkelingstrajecten en optimaliseren van workflows. Hij adviseert u graag over hoe u uw idee succesvol tot leven kan laten komen!
(020-4680839 | Ruben@postendekker.nl)

Gerelateerde artikelen

Post en Dekker werkt met partners aan VentilAid Pro

Het Coronavirus houdt Nederland en de rest van de wereld flink in zijn greep. Niet alleen zijn de effecten van de maatregelen...

Eric-Jan Dekker
Door Eric-Jan Dekker - 21 april 2020
Hoe we de acceptatie bij ontwikkelingen vergroten met VR

De toepassing van VR, oftewel virtual reality, is de afgelopen jaren flink toegenomen. Ook bij Post en Dekker maken wij hier...

Eric-Jan Dekker
Door Eric-Jan Dekker - 23 mei 2019
Onze toolbox: conceptontwikkeling – van niets naar iets

Vanuit de serie 'Onze toolbox' delen we ditmaal onze visie en werkwijze ten aanzien van conceptstudie en -ontwikkeling.

Binnen

Nicoline Marselis
Door Nicoline Marselis - 13 maart 2019